Menu

Voorbespreken

Denkt u wel eens na over uw eigen uitvaart? En wilt u uw ideeën hierover vastleggen? Dat kan. Ik help u met het maken van een document dat u eventueel kunt delen met uw kinderen of anderen. Dat geeft u zekerheid over het verloop van uw afscheid en een indicatie van de daarbij horende kosten. Uw nabestaanden biedt zo’n document houvast als het zover is. Een gesprek over uw uitvaart is kosteloos en u bent niet verplicht om in de toekomst van mijn diensten gebruik te maken.

Bij melding van overlijden:
06 - 362 229 73